Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3183/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3183/TCT-VP
V/v: Chi bồi dưỡng đối với cán bộ thường xuyên nhập dữ liệu trên máy tính

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Quyết định số 756/QĐ-TCT ngày 05/9/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành tạm thời định mức chi tiêu nội bộ ngành thuế trong điều kiện thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động ngành thuế; Tại phần III mục 1 khoản 1.4 chi cho công tác tin học, điểm 1.4.2 quy định: "Đối với cán bộ chuyên nhập dữ liệu vào các chương trình ứng dụng do Tổng cục xây dựng trên máy tính tại cấp Cục thuế, Chi cục thuế và cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng máy tính (có thời gian phải nhập dữ liệu chiếm từ 3/4 thời gian làm việc trở lên, không tính những cán bộ sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn) thì Thủ trưởng đơn vị xem xét chi bồi dưỡng với mức tối đa 100.000đ/người/tháng"…

Căn cứ vào nguồn kinh phí khoán chi của đơn vị; để động viên cán bộ, công chức của ngành trực tiếp theo dõi, nhập dữ liệu trên máy tính hàng ngày như: Văn thư, thống kê, kế toán… trừ cán bộ sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn, được bồi dưỡng từ ngày 01/07/2006 với mức tối đa là 100.000đ/người/tháng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện đầy đủ, kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban, đơn vị thuộc TC (để thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3183/TCT-VP ngày 29/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc chi bồi dưỡng đối với cán bộ thường xuyên nhập dữ liệu trên máy tính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!