Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3181/UB-ĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Quang Chánh
Ngày ban hành: 05/09/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------

Số: 3181/UB-ĐN
Về quản lý việc tuyển dụng nhân viên cho các cơ quan nước ngoài tại thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 9 năm 1988

 

Kính gởi:

 - Ban lãnh đạo
 - Các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố
 - Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục  và các ngành TW đóng trên địa bàn TP
 - UBND các Quận, Huyện

 

Do quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nước ta và thành phố Hồ Chí Minh với các nước và các tổ chức quốc tế ngày càng phát triển, Nhà nước ta đã cho phép nhiều cơ quan đại diện nước ngoài đặt trụ sở thường trú hoặc tạm thời tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, vấn đề cho thuê mướn lao động đối với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài còn nhiều sơ hở, do đó phía người nước ngoài có những hoạt động vi phạm quy chế. Phía các cơ quan Việt Nam cũng chưa chấp hành đúng quy chế của Trung ương và của thành phố về giao dịch đối với các cơ quan nước ngoài. Các cơ quan không có chức năng đối ngoại cũng tùy tiện cho thuê mướn người lao động, không thống nhất về nội dung hợp đồng lao động, mức lương, các quyền lợi của người lao động, phương thức thanh toán bằng ngoài tệ.

Để chấm dứt tình hình nói trên và đưa hoạt động dịch vụ về lao động này vào nề nếp, tập trung vào một đầu mối, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố thấy cần nhắc nhở các cơ quan thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố như sau :

1. Theo quyết định số 266 ngày 26-11-1984 của Ủy ban nhân dân thành phố, Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài là cơ quan chức năng được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ đối với các cơ quan đại diện nước ngoài trên địa bàn thành phố, bao gồm cả việc cho thuê mướn người giúp việc cho các cơ quan đại diện nước ngoài và người nước ngoài.

Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển chọn và quản lý nhân viên Việt Nam làm cho các cơ quan nước ngoài ký hợp đồng lao động với bên thuê theo luật lao động của ta và tập quán quốc tế.

Trước khi ký hợp đồng lao động với cơ quan nước ngoài, Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài phải làm việc trước và được sự thảo thuận của các Ban kinh tế đối ngoại, Sở Ngoại vụ, về những vấn đề liên quan đến nhân sự của người Việt Nam (hộ khẩu, phẩm chất chính trị…).

2. Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài phối hợp với các cơ quan nói trên tuyển chọn người lao động tại thành phố (phiên dịch, thư ký, lái xe, tạp vụ…) để cung cấp cho cơ quan đại diện nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan Trung ương muốn cử người từ nơi khác đến làm việc tại thành phố dưới hình thức lâu dài hay biệt phái có thời hạn thì cần được sự thỏa thuận của Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

Trong trường hợp có các cơ quan nước ngoài đóng ở Hà Nội khẩn khoản xin đưa người Việt Nam đã làm việc cho họ ở các tỉnh khác đến làm việc thành phố Hồ Chí Minh, thì Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài và Ban tổ chức chính quyền xem xét từng trường hợp cụ thể để trình Thường trực Ủy ban nhân dân quyết định. Nói chung các trường hợp này cần hạn chế để tránh tiền lệ.

3. Từ nay, cần chấm dứt việc cho mướn lao động tùy tiện không đúng chức năng. Cơ quan nào đang cho cơ quan nước ngoài thuê lao động (dù có hợp đồng hay không) cần làm việc sớm với chính quyền thành phố và Công ty phục vụ cơ quan nước ngoài để cùng nhau xử lý hợp tình, hợp lý các vấn đề tồn tại. Nếu vấn đề nào ngoài chức năng và quyền hạn thì đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân xem xét và quyết định.

Các cơ sở hợp tác, liên doanh kinh tế với nước ngoài có sử dụng cán bộ, nhân viên Việt Nam và trả lương cho đối tượng này bằng ngoại tệ cần báo cáo cho Ban tổ chức chính quyền và Sở Lao động biết cách áp dụng chế độ lương hiện nay cho người Việt Nam. Các cơ quan này cần nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố chế độ trả lương thỏa đáng cho nhân viên Việt Nam.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3181/UB-ĐN ngày 05/09/1988 về quản lý việc tuyển dụng nhân viên cho các cơ quan nước ngoài tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185