Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3159/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3159/LĐTBXH-TL
V/v: áp dụng hệ số điều chỉnh để tính
quỹ lương của HĐQT công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3826/SLĐTBXH-LĐ ngày 13/9/2005 của Sở Lao động – Thưong binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm để tính quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, công ty phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận và mức tăng năng suất lao động. Trong đó, mức tăng tiền lương bình quân (tiền lương bình quân thực hiện hoặc kế hoạch đã điều chỉnh) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân chung của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, trong năm 2005 do Nhà nước mở rộng quan hệ tiền lương và tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc được tách riêng (năm 2004 thuộc quỹ tiền lương chung nên việc phân phối bình quân). Vì vậy trong quá trình tiếp nhận, xem xét bản đăng ký đơn giá tiền lương và thẩm định quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thì có thể xem xét, loại trừ các yếu tố không đồng nhất khi so sánh với mức tăng năng suất lao động, đồng thời cân đối mặt bằng tiền lương của các công ty trên địa bàn để xác định tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc cho phù hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Sở được biết và chỉ đạo các công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3159/LĐTBXH-TL ngày 26/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc áp dụng hệ số điều chỉnh để tính quỹ lương của HĐQT công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!