Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3135/LĐTBXH-BTXH về việc Ngân hàng Liên Việt nhận giúp đỡ huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3135/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3135/LĐTBXH-BTXH
V/v nhận giúp đỡ huyện nghèo

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Liên Việt

Để góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, hưởng ứng sự vận động của Chính phủ, đến nay đã có 39 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhận giúp đỡ 59 huyện nghèo.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục vận động các Doanh nghiệp nhận giúp đỡ những huyện nghèo còn lại, đưa Nghị quyết 30a sớm đi vào thực tiễn. Trên cơ sở thống nhất với Ngân hàng Liên Việt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Ngân hàng Liên Việt nhận giúp đỡ huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang).

Nội dung hợp tác giúp đỡ của Ngân hàng Liên Việt với huyện Xín Mần do hai bên xây dựng phù hợp với khả năng, thế mạnh của Ngân hàng Liên Việt và đặc thù của địa phương, trong đó tập trung vào các công việc chủ yếu sau đây:

- Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, xóa nhà dột nát trong năm 2009 cho hộ nghèo; ưu tiên làm trước cho hộ nghèo gia đình người có công, người cao tuổi, người tàn tật, chủ hộ là phụ nữ.

- Hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên để tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp của mình hoặc có cơ hội tìm việc làm ở các doanh nghiệp khác hoặc đi xuất khẩu lao động.

- Hỗ trợ xây dựng trường học dân tộc nội trú; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo đi học cao đẳng, đại học diện cử tuyển.

- Đầu tư thành lập các doanh nghiệp tại địa bàn huyện để tạo việc làm, thu hút lao động tại chỗ.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Đề nghị Ngân hàng Liên Việt sớm khảo sát thực tế, tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của huyện Xín Mần và bám sát chỉ đạo của Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung giúp đỡ thiết thực, hiệu quả và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- UBND huyện Xín Mần;
- Lưu: VT, Cục BTXH, VPGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3135/LĐTBXH-BTXH ngày 21/08/2009 về việc Ngân hàng Liên Việt nhận giúp đỡ huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151