Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3132/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 14/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3132/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Định Bình tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trả lời công văn số 3831/BNN-TCCB ngày 10/8/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10110/TC-PC ngày 9 tháng 9 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1) Thoả thuận áp dụng một số chế độ đối với công nhân, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình đầu mối Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định (kể cả Ban quản lý công trình nếu có điều kiện tương tự và thực tế làm việc tại công trình):

a) áp dụng thang lương A6, nhóm III - Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tính đơn giá tiền lương và các khoản phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức thi công công trình. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì đơn giá tiền lương và các khoản phụ cấp lương được điều chỉnh theo.

b) áp dụng các khoản phụ cấp:

- Phụ cấp khu vực: 03 so với mức lương tối thiểu;

- Phụ cấp lưu động: 0,4 so với mức lương tối thiểu;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 0,2 so với mức lương tối thiểu;

- Phụ cấp thu hút: 20% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Các khoản phụ cấp nêu trên được tính theo quy định tại các Thông tư Liên tịch và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động; Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

c) áp dụng hệ số không ổn định sản xuất mức 15% lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ;

Các chế độ nêu trên được tính vào trong dự toán công trình.

d) Về chế độ ăn giữa ca, căn cứ vào quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thi công thực tế của các công trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận mức ăn giữa ca tính vào tổng dự toán đối với công nhân, viên chức trực tiếp làm việc tại công trình xây dựng Hồ chứa nước Định Bình là 5.000 đồng/ người/ ngày. Chi phí ăn giữa ca là khoản mục chi phí bổ sung nằm trong tổng dự toán công trình.

Trường hợp các công trình nêu trên tiết kiệm được chi phí trong quá trình thi công thì được phép dùng nguồn chi phí tiết kiệm được để tăng mức ăn giữa ca cao hơn mức quy định nêu trên.

2/ Thoả thuận tại điểm 1 công văn này được thực hiện từ ngày 01/8/2004 cho đến khi hoàn thành công trình. Khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương và phụ cấp thì các chế độ nêu trên cũng được thay đổi theo.

Riêng khối lượng công trình đã được nghiệm thu trước ngày văn bản này có hiệu lực nhưng chưa thanh toán thì cũng được áp dụng các chế độ nêu tại điểm 1 công văn này.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện gắn với các chế độ quy định với khối lượng, chất lượng công trình hoàn thành, đồng thời gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính để theo dõi./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3132/LĐTBXH-TL ngày 14/09/2004 ngày 14/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Bình Định tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!