Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 313/LĐTBXH-LĐTL về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 313/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 313/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện điểm 4 công văn số 2322/TTg-KTTH ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế, chính sách đối với các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh; sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (bao gồm cả công chức dự bị, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc) thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh.

2. Mức phụ cấp thu hút là 50% của mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

3. Thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút là 03 năm kể từ ngày 01/01/2010.

4. Cách tính chi trả chế độ phụ cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 313/LĐTBXH-LĐTL về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22