Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3119/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN

Số hiệu: 3119/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3119/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 1587/TT-ĐS và số 1588/TT-ĐS ngày 18/7/2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10833/BTC-TCDN ngày 05/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với khối vận tải thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là: 242 đồng/1.000 doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Doanh thu: 2.159.000 triệu đồng

- Lợi nhuận: Cân bằng thu chi

- Nộp ngân sách: Theo quy định của Nhà nước

Đơn giá tiền lương trên không bao gồm tiền lương của phần sửa chữa lớn đầu máy, toa xe.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 277,6 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

4/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương và phân bổ quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương theo thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3119/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155