Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3116/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3116/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Lương thực MN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty lương thực Miền Nam

Trả lời công văn số 115/TCT-HĐQT ngày 12/7/2006 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10526/BTC-TCDN ngày 29/8/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đơn giá tiền lương năm 2006 như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu (bao gồm cả lao động bốc xếp, lao động thuê mướn thời vụ trong dây chuyền sản xuất) năm 2006 đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam là 16,15 đồng/1.000 doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Tổng doanh thu: 10.712.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 132.530 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 114.600 triệu đồng;

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng doanh thu thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Tổng doanh thu thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 2.702,7  triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa không quá 80% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

4/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ này không cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2006 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thỏa thuận tại công văn này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3116/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương ngày 08/09/2006 của Tổng công ty Lương thực MN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!