Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3097/LĐTBXH-LĐTL về việc chi phí nhân công cho lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3097/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3097/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi phí nhân công cho lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3968/EVN-LĐTL-KD&ĐNT ngày 18/8/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 và Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc quản lý lao động, tiền lương, thu nhập ở công ty nhà nước trong đó có vấn đề tính đơn giá tiền lương, xác định quỹ tiền lương được áp dụng đối với Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, năm 2005, 2006 và 2007, trong định mức lao động tổng hợp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) xây dựng, trình Liên Bộ thẩm định đơn giá tiền lương đối với khối sản xuất, kinh doanh điện không bao gồm hao phí lao động của những người làm việc theo hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện nông thôn. Việc xác định chi phí nhân công đối với người làm việc theo các hợp đồng cung cấp dịch vụ (ngoài hợp đồng lao động) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để lập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3097/LĐTBXH-LĐTL về việc chi phí nhân công cho lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127