Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3016/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3016/LĐTBXH-TL
V/v Trả lương đối với người lao động trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1371/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/9/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Khoản 1, Điều 59 của Bộ luật lao động thì người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc, không qui định trả lương qua tài khoản cá nhân ở ngân hàng. Tuy nhiên, việc Tổng công ty Khánh Việt dự kiến triển khai phương án trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân là cách trả lương hợp lý và đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

Vì vậy, đề nghị khi Tổng công ty Khánh Việt triển khai áp dụng trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân thì phải được sự đồng ý của người lao động hoặc ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện việc trả lương qua tài khoản cá nhân cho người lao động theo đúng qui định của nhà nước.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3016/LĐTBXH-TL ngày 15/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ghi tại trích yếu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!