Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2947/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số hiệu: 2947/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2947/LĐTBXH-TL
V/v: tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng Điểm
(thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai)

Trả lời công văn số 184/CV-BQL ngày 16/8/2006 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng Điểm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện nay vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì các Ban Quản lý dự án được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ (1,5 lần so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định). Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ trước đây về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/CP nói trên và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ hiện nay thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu đã được Điều chỉnh là 2 lần. Vì vậy, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu là 2 lần.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng Điểm tỉnh Gia Lai biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2947/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216