Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 294/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 19/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 294/BXD-KTXD
V/v: Một số vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, quyết toán công nợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19/CV – C.I ngày 06/11/2008 của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I về một số vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, quyết toán công nợ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Với thời gian thực hiện thi công một số công trình của Công ty Sông Lô trong các năm từ 1994 đến 2005 như nêu trong văn bản số 19/CV – C.I ngày 06/11/2008 thì không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và Thông tư số 06/2007/TT – BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng.

Phạm vi, đối tượng áp dụng cụ thể của các Thông tư nêu trên được quy định trong từng Thông tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung gì chưa rõ thì Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I phản ánh với Bộ Xây dựng để cùng xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Thanh tra Chính phủ;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 294/BXD-KTXD ngày 19/11/2008 về việc một số vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, quyết toán công nợ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251