Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2928/LĐTBXH-NCC năm 2015 về đề nghị xác nhận người được hưởng chính sách như thương binh do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2928/LĐTBXH-NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2928/LĐTBXH-NCC
V/v đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 2124/UBND-VX ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và công văn số 41/ĐĐBQH ngày 22/6/2015 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị cho ý kiến giải quyết công nhận thương binh tồn đọng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Hiện nay việc xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Thông tư Liên tịch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng. Theo đó, không có quy định xác nhận người hưởng chính sách như thương binh trên cơ sở lời khai của “người làm chứng”.

2. Trường hợp ông Nguyễn Văn Đồng nếu tham gia du kích (không thoát ly) và bị thương tại xã Vĩnh Giang trong khi trực tiếp phục vụ chiến đấu thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan vận dụng, lập hồ sơ theo điểm b Khoản 1 , điểm d Khoản 2 Điều 6 và Điều 11 Thông tư Liên tịch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP, cụ thể là:

a) Người bị thương có bản khai chi tiết quá trình tham gia cách mạng (theo mẫu TB) trong đó kê khai cụ thể các vết thương thực thể gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi tham gia cách mạng (không bắt buộc phải có giấy tờ gốc tại thời điểm bị thương).

b) Các cấp xã, huyện, tỉnh thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 11 Thông tư Liên tịch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP (cơ quan y tế cấp huyện lập Biên bản kiểm tra vết thương thực thể làm căn cứ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương).

c) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật và ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp nếu đủ điều kiện.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời để Quý cơ quan biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTB&XH Quảng Trị (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2928/LĐTBXH-NCC năm 2015 về đề nghị xác nhận người được hưởng chính sách như thương binh do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239