Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2924/LĐTBXH-LĐTL về hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2924/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/LĐTBXH-LĐTL
V/v hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 5607/VPCP-ĐMDN ngày 16/8/2011 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thì việc phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư đối với từng công ty, nông, lâm trường theo nguyên tắc một lần. Công ty Lâm nghiệp Trà My Quảng Nam đã được cấp kinh phí giải quyết chế độ cho lao động dôi dư 1 lần (khi thực hiện chuyển đổi từ Lâm trường Trà My thành Công ty Lâm nghiệp Trà My) nên không thuộc phạm vi, đối tượng thực hiện theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP .

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại tờ trình số 2828/TTr-UBND ngày 08/8/2011, khi chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty Lâm nghiệp Trà My Quảng Nam đã cho 13 lao động nghỉ việc theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng chưa chi trả được trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm do Công ty đóng ở địa bàn miền núi có điều kiện khó khăn, hiệu quả kinh doanh không có nên việc trích lập quỹ trợ cấp mất việc làm không đủ chi trả theo quy định.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho người lao động thôi việc, mất việc làm, tránh khiếu kiện phát sinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Lâm nghiệp Trà My Quảng Nam được hỗ trợ kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2924/LĐTBXH-LĐTL về hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.665
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15