Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2860/UB-TM về việc sửa đổi khoản trợ cấp hàng tháng giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chính sự nghiệp và những người trong diện chính sách tại TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2860/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 27/06/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2860/UB-TM
V/v sửa đổi khoản trợ cấp hàng tháng giải quyết khó khăn đời sống cho CBCNV khu vực HCSN và những người trong diện chính sách tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 1987

 

Ngày 27 tháng 5 năm 1987 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 17/CT-UB về việc trợ cấp giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang và những người trong diện chính sách tại thành phố.

Rút kinh nghiệm qua 2 tháng thực hiện, sau khi tính toán thu chi ngân sách. Ủy ban nhân dân thành phố nhận thấy cần sửa đổi bổ sung khoản trợ cấp hàng tháng giải quyết một phần khó khăn về đời sống cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp phù hợp với khả năng ngân sách thành phố hiện nay.

Do vậy về khoản trợ cấp cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp nêu trên sẽ tính lại như sau :

Thu nhập hàng tháng bằng lương cơ bản nhân với hệ số trượt giá (vẫn tính bình quân bằng 8 lần) cộng thêm trợ cấp 1.000 đồng/tháng/người.

Riêng đối với cán bộ công nhân viên ở các đơn vị cơ sở sự nghiệp, giáo dục, y tế (các trường phổ thông, bổ túc văn hóa, đại học, chuyên nghiệp, dạy nghề, mẫu giáo, nhà trẻ, các bệnh viện, phòng khám, viện điều dưỡng…) ngoài khoản nêu trên được cấp thêm 1 khoản trợ cấp ngành nghề hàng tháng bằng 2 tháng lương cơ bản.

Ngoài trợ cấp nói trên, khoản trợ cấp khó khăn thường xuyên (10kg gạo) và trợ cấp ăn theo (10 kg gạo + 2 lít dầu hôi) vẫn giữ nguyên.

Mức thu nhập này được thực hiện từ 1-7-1987.

Hàng quý Sở Tài chánh căn cứ vào biến động giá (nếu có) để điều chỉnh bảo đảm thu nhập thực tế cho cán bộ công nhân viên chức.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp thuộc Trung ương quản lý phải lập dự toán kinh phí gửi về cơ quan chủ quản cấp trên để xin bổ sung kinh phí. Nếu đơn vị nào chưa xin được kinh phí tháng 7-1987 thì ngân sách thành phố sẽ tạm ứng. Từ tháng 8-1987 trở đi ngân sách thành phố sẽ không bảo đảm cấp phát nữa.

Căn cứ công văn này, Sở Tài chánh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Mức trợ cấp nói trên thống nhất toàn thành phố quận huyện nào thực hiện cao hơn phải xin ý kiến Thường trực UBND.TP.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2860/UB-TM về việc sửa đổi khoản trợ cấp hàng tháng giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chính sự nghiệp và những người trong diện chính sách tại TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.537
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180