Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2804/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2804/VPCP-VX
V/v: Cấp giấy phép hoạt động XKLĐ cho Công ty Cổ phần Container phía Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (văn bản số 348/CV-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2005) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 509/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24 tháng 02 năm 2005) về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Container phía Nam (VICONSHIP SAIGON). Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc cho phép Công ty Cổ phần Container phía Nam (VICONSHIP SAIGON) được tiếp tục hoạt động xuất khẩu lao động. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu liao động cho Công ty theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg và PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các vụ: QHQT, CN, TH.
- Lưu VX(5); VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2804/VPCP-VX ngày 26/05/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động XKLĐ cho Công ty Cổ phần Container phía Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!