Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2796/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2796/LĐTBXH-TL
V/v: quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị

Trả lời công văn số 666/MTĐT ngày 15/7/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện để xây dựng quy chế trả lương cho người lao động bảo đảm gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động, khuyến khích tài năng, chống bình quân. Việc trả lương cho người lao động theo quy chế trả lương được áp dụng theo các hình thức: trả lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những người làm các công việc mà trả lương theo thời gian có hiệu quả hơn các hình thức khác; trả lương theo lương khoán, lương sản phẩm áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm được giao. Hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm có thể được xác định theo 2 cách, cụ thể:

- Cách 1: Trả lương theo ngày công thực tế, hệ số mức lương do Nhà nước quy định và hệ số mức độ đóng góp để hoàn thành công việc;

- Cách 2: Trả lương theo hệ số cấp bậc công việc đảm nhận (không theo hệ số mức lương do Nhà nước quy định) và số Điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc;

Như vậy, Công ty trả lương cho người lao động căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, cùng làm một công việc và mức độ hoàn thành (số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra) bằng nhau thì được hưởng lương như nhau (không phụ thuộc vào hệ số lương của người đó) theo quy chế trả lương của Công ty là phù hợp.

2/ Theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 118/2005/NĐ-CP nói trên thì từ ngày 01/10/2005 mức lương tối thiểu chung được Điều chỉnh lên 350.000 đồng/tháng. Hiện nay các sản phẩm công ích của Công ty đã được cơ quan Nhà nước đặt hàng nhưng vẫn xác định chi phí nhân công trên cơ sở hệ số tiền lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng, vì vậy để bảo đảm tiền lương, thu nhập cho người lao động, Công ty xác định lại chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng và có văn bản đề nghị lên cơ quan Nhà nước đặt hàng để Điều chỉnh lại đơn giá sản phẩm cho phù hợp với quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2796/LĐTBXH-TL ngày 14/08/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.078

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!