Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Số hiệu: 277/QHLĐTL-CSLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Người ký: Nguyễn Huy Hưng
Ngày ban hành: 16/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QHLĐTL-CSLĐ
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Tốc độ xanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tốc độ xanh
(Số 362 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tốc độ xanh về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 3547/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 5 năm 2019, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động thì các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 05 tháng 05 năm 2019) thì được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến khi giấy phép hết hạn. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này thi thực hiện cấp giấy phép mới theo quy định tại Nghị định này.

2. Công ty TNHH Tốc độ xanh được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 53/LĐTBXH- GP ngày 31 tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 920/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việc gia hạn lần thứ nhất với thời hạn 24 tháng (từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2020) đối với Giấy phép số 53/LĐTBXH-GP nêu trên.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của Công ty TNHH Tốc độ xanh thì Công ty được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2020. Sau đó, nếu tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).

Trường hợp Công ty thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật); giấy phép bị mất hoặc bị cháy; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).

Trên đây là ý kiến của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, trả lời Công ty TNHH Tốc độ xanh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu VP, CSLD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12