Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2765/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền lương của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2765/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 04/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2765/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1074/TCTHK-TCPTNL ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là VACS), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại công văn số 1074/TCTHK-TCPTNL nêu trên thì VACS được chuyển đổi từ mô hình công ty liên doanh sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam kể từ tháng 8 năm 2013.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 50/2013/NĐ-CPKhoản 6, Điều 10 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam căn cứ vào nội dung quy định tại hai Nghị định này và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý của VACS kể từ tháng 8 năm 2013. Theo đó:

1. Quỹ tiền lương thực hiện 4 tháng cuối năm 2013 của người lao động xác định theo quy định tại Nghị định 50/2013/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên, trong đó tiền lương bình quân thực hiện 2013 được xác định trên cơ sở tiền lương bình quân thực hiện 2012 gắn với mức tăng (hoặc giảm) lợi nhuận và năng suất lao động thực hiện của năm 2013 so với thực hiện của năm 2012.

2. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 4 tháng cuối năm 2013 của viên chức quản lý xác định theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên.

3. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2013 (giai đoạn 8 tháng đầu năm theo cơ chế của công ty liên doanh và giai đoạn 04 tháng cuối năm theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) là cơ sở để xác định quỹ tiền lương thực hiện người lao động năm 2014.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết, hướng dẫn VACS thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2765/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền lương của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57