Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2752/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thời gian nâng bậc lương

Số hiệu: 2752/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2752/LĐTBXH-TL
V/v: Thời gian nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 592/TLVN-TC ngày 03/8/2006 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Tiết a, Điểm 1, Mục VI, Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp quy định xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp như sau: "Trường hợp tổng hệ số lương (gồm hệ số mức lương cộng phụ cấp chức vụ và hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) hiện hưởng bằng hoặc thấp hơn hệ số mức lương bậc 1, nhưng Khoảng thấp hơn đó không bằng 70% Khoảng chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 và bậc 2 thì thời gian xem xét nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp bậc lương cũ". Vì vậy, trường hợp bà Phạm Thị Mùi, tháng 10/2003 xếp bậc 2/2, hệ số 6,03, chức danh Giám đốc công ty hạng I, tháng 9/2004 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt thì xếp bậc 1/2, hệ số 6,03 theo quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC nói trên và thời gian nâng lương lần tiếp theo tính từ ngày 01/10/2003. Thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì bà Mùi được chuyển xếp lương mới vào bậc 1/2, hệ số 7,33, chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt và thời gian nâng bậc lương lần tiếp theo vẫn được tính từ 01/10/2003.

2/ Đối với những người được bổ nhiệm, Điều động trước ngày Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thì xếp lương theo quy định Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên, nếu bổ nhiệm, Điều động sau ngày Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thì xếp lương theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/0005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2752/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thời gian nâng bậc lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.658
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213