Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2742/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2742/LĐTBXH-TL
v/v: chế độ tiền lương đối với cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 2924/LĐTBXH-LĐ ngày 21/7/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước có trách nhiệm xây dựng, đăng ký đơn giá tiền lương (không phải đăng ký định mức lao động) với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi tiếp nhận bản đăng ký phải kiểm tra, nếu đúng các quy định của Nhà nước thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký phải thông báo cho công ty biết đã nhận được đăng ký, nếu phát hiện những nội dung không đúng với quy định của Nhà nước thì phải có văn bản yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

2/ Theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các công ty có trách nhiệm xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định và giao quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các công việc nêu trên thì Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội cũng phải ra văn bản thông báo tiếp nhận đơn giá tiền lương, thẩm định quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

3/ Trường hợp Hội đồng quản trị đã thông qua đơn giá tiền lương của công ty có Hội đồng quản trị, nhưng trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện nội dung không đúng với quy định của Nhà nước thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị hoặc báo cáo Ủy ban xử lý, yêu cầu công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết và chỉ đạo các công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP, Vụ TLTC (3).

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2742/LĐTBXH-TL ngày 23/08/2005 về việc ghi tại trích yếu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!