Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2721/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2721/LĐTBXH-TL
v/v: tính thời gian nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải

 

Trả lời công văn số 2061/TCCB-LĐ ngày 13/7/2005 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 01/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: Viên chức đạt kết quả thi nâng ngạch được chuyển xếp vào bậc lương có hệ số cao hơn liền kề của ngạch viên chức thi đạt. Trường hợp chênh lệch giữa hai bậc lương này bằng hoặc lớn hơn 70% Khoảng cách chênh lệch của hai bậc liền kề ngạch viên chức thi đạt thì thời Điểm nâng bậc lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương mới, nếu thấp hơn 70% thì thời Điểm nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ.

Theo quy định trên thì những người đang xếp bậc 6, bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch đạt kết quả thì chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ như sau:

-Bậc 6 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 1 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 1/6 ngạch chuyên viên chính;

-Bậc 7 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 1 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 7/8 ngạch chuyên viên;

-Bậc 8 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 2 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 8/8 ngạch chuyên viên.

Đối với những viên chức thuộc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải đang xếp bậc 6, bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên, sau khi đạt kết quả thi nâng ngạch, Tổng công ty đã thực hiện chuyển xếp: bậc 6 ngạch chuyên viên vào bậc 1 ngạch chuyên viên chính; bậc 7 ngạch chuyên viên vào bậc 2 ngạch chuyên viên chính; bậc 8 ngạch chuyên viên vào bậc 3 ngạch chuyên viên chính (đã chuyển xếp cao hơn 1 bậc), thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi được xếp lương ngạch chuyên viên chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải biết và thực hiện.

 

Nơi nhận
-Như trên;
-Lưu VP, Vụ TL. 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2721/LĐTBXH-TL ngày 22/08/2005 về việc ghi tại trích yếu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.116

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!