Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2686/BLĐTBXH-PC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc liên quan đến tổ chức và chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Số hiệu: 2686/BLĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đặng Đức San
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2686/BLĐTBXH-PC
V/v: liên quan đến tổ chức và chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Bộ Nội Vụ

Thời gian qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhận được một số ý kiến của các địa phương về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, trong đó có đề cập một số vướng mắc về việc tổ chức và chế độ đối với thành viên chuyên trách làm Thư ký Hội đồng cụ thể như sau:

1- Tại Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08/01/1997 sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn “Thành viên chuyên trách làm Thư ký của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh được hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng Sở (hệ số 0,4 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; hệ số 0,3 đối với các tỉnh, thành phố còn lại)”, nay phụ cấp chức vụ Trưởng phòng Sở đã được Điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ cho phép Điều chỉnh phụ cấp của Thư ký Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh như phụ cấp chức vụ Trưởng phòng Sở tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP .

2- Ở một số địa phương, do công nghiệp chưa phát triển nên tranh chấp lao động ở các địa phương ít xảy ra; mặt khác, việc phân công một công chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm nhiệm vụ chuyên trách Thư ký Hội đồng trong khi biên chế của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn hạn chế nên chưa phù hợp. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị trong trường hợp các địa phương không bố trí được thành viên chuyên trách làm Thư ký Hội đồng trọng tài thì được phép bố trí thành viên kiêm nghiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Thực hiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về những vấn đề trên để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện cho phù hợp với Điều kiện của địa phương nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh và công việc của ngành lao động – Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2686/BLĐTBXH-PC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc liên quan đến tổ chức và chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63