Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2685/BLĐTBXH-PC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Số hiệu: 2685/BLĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đặng Đức San
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/BLĐTBXH-PC
V/v: chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Hội đồng trọng tài lao động Tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 01/SLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Quý cơ quan về việc xin ý kiến về chế độ thành viên Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

1- Về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:

Để hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08/01/1997 để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh. Cho tới thời Điểm hiện nay cả 2 văn bản trên vẫn đang còn hiệu lực thi hành.

2-Về chế độ cho các thành viên của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh:

Theo quy định tại Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08/01/1997 thì:

- Khi tham gia các phiên họp của Hội đồng trọng tài để hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động thành viên Hội đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng là 15.000 đồng/người cho một cuộc họp. Quy định này được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng chế độ bồi dưỡng phiên tòa theo quy định của Quyết định số 154/TTg ngày 12/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Quyết định số 154 vẫn đang còn hiệu lực để áp dụng cho việc xét xử tại Tòa án, vì vậy nên chế độ trên chưa có cơ sở để đề nghị Điều chỉnh.

- Về phụ cấp cho thành viên chuyên trách là Thư ký của Hội đồng trọng tài được hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng của Sở (hệ số 0,4 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; hệ số 0,3 đối với các tỉnh còn lại)”. Hiện nay phụ cấp chức vụ Trưởng phòng đã thay đổi theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; về vấn đề này Bộ đang trao đổi ý kiến với Bộ Nội vụ và sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Nội vụ, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể với các địa phương.

3- Về việc bố trí thành viên kiêm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng trọng tài có được hưởng phụ cấp không?

- Tại Điều 2 của Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 quy định Thư ký Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh làm việc chuyên trách và làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng.

- Tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 02/LĐTBXH-TT quy định: thành viên chuyên trách làm Thư ký Hội đồng được hưởng phụ cấp… Như vậy, phụ cấp nêu trên chỉ được áp dụng đối với Thư ký Hội đồng làm nhiệm vụ chuyên trách.

Tuy nhiên, do biên chế của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn hạn chế, một số địa phương ít có tranh chấp lao động tập thể phân công thêm một số nhiệm vụ khác phù hợp cho cán bộ chuyên trách làm Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để Quý cơ quan nghiên cứu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2685/BLĐTBXH-PC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63