Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2638/LĐTBXH-TL ngày 26/10/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 của Tổng Công ty Mía đường II

Số hiệu: 2638/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2638/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2004 của Tổng công ty Mía đường II

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trả lời công văn số 2096/BNN-TCCB ngày 06/9/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 430 TCDN/NV3 ngày 15/10/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng công ty Mía đường II thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (không bao gồm Công ty đường Khánh Hội, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương), cụ thể:

a) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm đường các loại của Tổng công ty là: 321.320 đồng/ tấn đường mía loại 2, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2004: 43.294 tấn sản phẩm.

b) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm công nghiệp thực phẩm của Tổng công ty là: 672.840 đồng/ tấn, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2004: 3.029 tấn sản phẩm.

c) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm công nghiệp khác của Tổng công ty là: 62.032 đồng/ tấn, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2004: 40.205 tấn sản phẩm.

d) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với sản phẩm cơ khí của Tổng công ty là: 2.546.521 đồng/ tấn sản phẩm cơ khí, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2004: 920 tấn sản phẩm.

e) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với mía cây của Tổng công ty là: 42.472 đồng/ tấn mía cây, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2004: 26.500 tấn sản phẩm.

f) Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tư vấn của Tổng công ty là: 68,398 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2004: 14.922 triệu đồng.

2/ Đơn giá tiền lương năm 2004 thoả thuận tại điểm 1 công văn này tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 của Tổng công ty:

- Nộp ngân sách: theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 985 triệu đồng.

3/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

4/ Đối với đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty Mía đường II, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

Riêng các Công ty: Công ty Mía đường Quảng Nam, Công ty đường Bình Thuận, Công ty đường Khánh Hội và Công ty đường Bình Dương năm 2004 nếu sản xuất, kinh doanh có lãi thì được áp dụng đơn giá tiền lương theo thoả thuận tại điểm 1 nói trên. Trường hợp tiếp tục thua lỗ thì thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng công ty Mía đường II theo thoả thuận nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2638/LĐTBXH-TL ngày 26/10/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 của Tổng Công ty Mía đường II

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179