Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2622/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 2622/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2622/LĐTBXH-BHXH
V/v: tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 04 tháng 5 năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, trong đó tại Điểm 12 của Nghị quyết quy định về việc thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước năm 2006 như sau:

Về việc thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước năm 2006: Hiện nay, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ nhất trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ.

Thi hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo và kiểm tra Bảo hội xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2006 tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004, Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.  

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, BHXH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2622/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5