Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2614/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Văn Hằng
Ngày ban hành: 29/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2614/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Tạm đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Tổng Công ty phát triển Công nghệ và Du lịch (DETETOUR)

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được thông tin của một số cá nhân, tổ chức phản ánh việc Công ty TRALAPORT thuộc quý Tổng Công ty, tuyển lao động nghệ thuật đi làm việc ở Hàn Quốc.

Ngày 06/8/2001, đoàn công tác Cục Quản lý lao động với nước ngoài đã trực tiếp làm việc tại Công ty TRALAPORT, lập Biên bản yêu cầu Công ty chấm dứt ngay việc tuyển và đưa lao động đi Hàn Quốc dưới danh nghĩa lao động nghệ thuật theo hợp đồng với Công ty TNHH MONO ONE - Hàn Quốc; đồng thời báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bằng văn bản với những nội dung: Quá trình tổ chức thực hiện đưa 20 lao động sang Hàn Quốc; Thực hiện chế độ đối với người lao động; Biện pháp quản lý và danh sách trích ngang của số lao động đã đưa đi.

Qua xem xét nội dung làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý lao động với nước ngoài và trong báo cáo nêu trên, Công ty TRALAPORT đã có những sai phạm sau:

1- Không đăng ký hợp đồng tại Cục Quản lý lao động với nước ngoài nhưng đã tuyển và đưa lao động đi làm việc ở Hàn Quốc (vi phạm Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài).

2- Đưa lao động Việt Nam đi làm những công việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm ở nước ngoài (nghệ thuật múa, tạo hình,...) không được sự chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (vi phạm quy định tại Phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

3- Thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động đã đưa đi làm việc ở Hàn Quốc không đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2000 và Thông tư Liên tịch bổ sung số 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/5/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty TRALAPORT đảm bảo đúng quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu:

1- Tổng Công ty chỉ đạo Công ty TRALAPORT kiểm điểm, xử lý những cá nhân vi phạm, báo cáo Cục Quản lý kinh doanh với nước ngoài.

2- Công ty TRALAPORT có biện pháp cụ thể quản lý số lao động đã đưa đi làm việc ở Hàn Quốc, theo dõi, kịp thời xử lý khi có phát sinh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và có trách nhiệm đến khi người lao động về nước, thanh lý hợp đồng với Công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm đình chỉ hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng Công ty theo giấy phép số 128/LĐTBXH-GPHĐ ngày 17/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp cho Tổng Công ty cho đến khi Tổng Công ty có báo cáo đầy đủ kết quả xử lý các vấn đề nêu trên./.

T/L. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
Trần Văn Hằng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2614/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/08/2001 về việc tạm đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!