Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2579/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2579/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2579/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 686/NHNN-TCCB ngày 02/7/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7830TC/TCNH ngày 29/7/2003, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long là 592,9 đồng/1.000 đồng Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Tổng doanh thu : 498.265 triệu đồng

- Tổng chi phí (chưa có lương) : 448.379 triệu đồng

- Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương : 49.868 triệu đồng

- Lợi nhuận : 20.300 triệu đồng

- Dự phòng rủi ro trong chi phí : 10.000 triệu đồng

Mức trích dự phòng rủi ro kế hoạch trong chi phí nêu trên là mức trích tối thiểu để giao đơn tiền lương. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , trường hợp số tiền dự phòng rủi ro phải trích thấp hơn mức dự phòng kế hoạch 10 tỷ đồng nêu trên thì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương  bằng 30% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năm suất, chất lượng, hiệu quả thực sự cua Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2579/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương ngày 01/08/2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248