Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2563/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2563/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2563/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Về việc hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2009 (theo kế hoạch họp vào đầu tháng 5 năm 2009), ngày 18 tháng 4 năm 2009 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trên cơ sở dự thảo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày 30 tháng 3 năm 2009 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp từ các đề án do các Bộ chuẩn bị đã được Phó Thủ tướng góp ý trực tiếp, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án thành phần thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp các đề án trên thành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn để trình Chính phủ tại phiên họp đầu tháng 5 năm 2009, với các yêu cầu sau:

- Đề án của Bộ Nội vụ nên rút gọn lại, và trình với tiêu đề: “Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức xã giai đoạn 2006-2010 theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu của nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, trong đó tập trung đánh giá tiến độ triển khai các đề án đã được phê duyệt, xác định các nội dung, giải pháp bổ sung cần triển khai để đạt và vượt các mục tiêu của các đề án, chuẩn bị xây dựng đề án mới cho giai đoạn 2011-2020.

- Về Đề án tổng hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuẩn bị, cần xem xét thêm, nhất là lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Làm rõ quy mô thực tế hiện nay (2007, 2008), lao động ở nông thôn đã được đào tạo nghề có trình độ hàng năm là bao nhiêu.

Lý giải có cơ sở khoa học vì sao tỷ lệ học sinh học nghề vay vốn để học còn ít (trao đổi với Ngân hàng Chính sách Xã hội).

Xem xét lại cách sử dụng, quản lý kinh phí nhà nước đầu tư nhiều giai đoạn cho các Trung tâm dạy nghề cấp huyện với tổng kinh phí là 5.192 tỷ đồng, kinh phí giám sát thực hiện 10 tỷ đồng/năm có là cao không.

- Việc cấp thẻ học nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sẽ xin Chính phủ cho phép làm thí điểm.

Cần làm rõ vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền học nghề, (đã có đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp kinh phí) để tránh trùng lặp.

- Yêu cầu các Bộ chủ động và phối hợp hoàn chỉnh Dự thảo Đề án, trong ngày 24 tháng 4 năm 2009 (thứ 5) gửi về Văn phòng Chính phủ để kịp chuyển đến các thành viên Chính phủ và chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2563/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.083
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77