Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2553/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải đáp chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Số hiệu: 2553/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 27/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2553/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải đáp chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Trả lời Công văn số 383/LĐTBXH ngày 24/7/2006 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước quy định người lao động dôi dư trong công ty, đơn vị thực hiện sắp xếp theo quy định tại Điều 1 (trừ Khoản 6) của Nghị định này đã được tuyển dụng vào khu vực nhà nước trước ngày 21/4/1998 thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư.

2. Điểm 6, Mục I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thời Điểm tuyển dụng đối với người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với người lao động làm việc liên tục trong các cơ quan, đơn vị thì thời Điểm tuyển dụng được tính từ ngày bắt đầu làm việc trong khu vực nhà nước.

- Trường hợp người lao động có thời gian không làm việc trong cơ quan, đơn vị thì thời Điểm tuyển dụng được tính là thời Điểm tuyển dụng lần cuối cùng làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị.

3. Pháp luật lao động hiện hành không quy định việc chuyển công tác mà chỉ quy định việc chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động này và ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác. Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp quý Sở nêu trong Công văn không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2553/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải đáp chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63