Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2543/LĐTBXH-TL về xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2543/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2543/LĐTBXH-TL

V/v xác định quỹ tiền lương của HĐQT, TGĐ công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài

(Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 983/CV-VP ngày 06/7/2007 của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về vấn đề tiền lương năm 2006 của Tổng giám đốc thấp hơn lương của Phó Tổng giám đốc, sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo công văn số 983/CV-VP nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy, đối với Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài được chuyển đổi từ đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thành công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty xây dựng riêng quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với quỹ tiền lương của người lao động theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, Công ty cần báo cáo với đại diện chủ sở hữu và cơ quan có liên quan xem xét mối quan hệ giữa mức tăng năng suất lao động và mức tăng tiền lương bình quân năm 2006 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cho phù hợp với đặc điểm nêu trên.

Do không đồng nhất về mặt bằng tiền lương nên trong năm 2006 có thể tạm thời chưa xét đến mối quan hệ giữa mức tăng năng suất lao động và mức tăng tiền lương bình quân, mà xem xét đến mối quan hệ giữa tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty tăng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2006 cũng phải tăng so với năm trước đã thực hiện. Từ năm 2007, khi đã xác định tiền lương cùng mặt bằng thì Công ty phải thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

2/ Về phụ cấp trách nhiệm của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến để nghiên cứu, trước mắt đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở LĐTBXH TP HCM;

- Lưu: VP, Vụ TLTC(3).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

 

 

 

 

Phạm Minh Huân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2543/LĐTBXH-TL về xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status