Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2500/VPCP-KGVX đề nghị của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2500/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/VPCP-KGVX
V/v: Đề nghị của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

 

Về đề nghị của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Nâng cao kỹ năng sống và dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật được thực hiện tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Tờ trình số 151/2011/TTr-HCTTETTVN ngày 23 tháng 12 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nghiên cứu ý kiến đóng góp của các Bộ và các cơ quan liên quan, chủ động làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát các chính sách đã ban hành có liên quan đến các vấn đề nêu trong Đề án để thực hiện;

Trên cơ sở đề nghị của Hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn Hội thực hiện những nội dung mà Hội đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ, cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐTB&XH, GD&ĐT, YT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TCCV, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3). TD.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2500/VPCP-KGVX đề nghị của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0