Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2492/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ trả lương trong công ty nhà nước

Số hiệu: 2492/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 24/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2492/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ trả lương trong công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty may Việt Tiến
(Số 7 Lê Minh Hương, P.7, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 277/VT/TC ngày 17/7/2006 của Tổng công ty may Việt Tiến về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 57 của Bộ luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ, các hệ số mức lương theo thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành được dùng làm căn cứ để xếp lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tính toán đơn giá tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động.

Trên cơ sở hệ số lương theo thang lương, bảng lương theo Nghị định nêu trên và mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định, doanh nghiệp xác định đơn giá tiền lương theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương của người lao động phụ thuộc vào số lượng, chất lượng sản phẩm người lao động làm ra, đơn giá tiền lương và quy chế trả lương của Tổng công ty.

Như vậy, tiền lương của người lao động phải căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc và đơn giá tiền lương của công việc đó, không căn cứ vào các hệ số lương người lao động đang xếp theo thang, bảng lương của Nhà nước, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định (tại thời Điểm hiện nay là 350.000 đồng/tháng).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty may Việt Tiến được biết và thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2492/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ trả lương trong công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.160

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182