Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2463/TTg-QHQT phê duyệt đưa Dự án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào danh mục yêu cầu ILO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2463/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2463/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt đưa Dự án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào danh mục yêu cầu ILO tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.  

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9012/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 11 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” vào Danh mục các dự án yêu cầu Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại (từ nguồn viện trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Tây Ban Nha - AECID) là 2.500.000 EUR với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có 01 xe ô tô Ford Everest LTD 3.0 DID 4 x 4 LHD UF6ALAC 07 chỗ ngồi theo phương thức mua nhập khẩu hàng viện trợ.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn kiện Dự án trên cơ sở góp ý của các cơ quan liên quan, thẩm định, phê duyệt, ký kết văn kiện Dự án với nhà tài trợ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2463/TTg-QHQT phê duyệt đưa Dự án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào danh mục yêu cầu ILO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117