Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2462/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2462/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (kèm theo Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011 - 2020 và Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14 tháng 5 năm 2011 để xem xét trước khi trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2011;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011 - 2020 và Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 5 năm 2011 để tổng hợp trình Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2462/VPCP-KGVX ngày 20/04/2011 về báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.248

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198