Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2414/LĐTBXH-LĐTL về chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2414/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2414/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án 1

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban quản lý dự án 1 (số 308 Minh Khai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1449/TCKT ngày 7 tháng 7 năm 2008 của quý Ban về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 và Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm A, nếu bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung tại thời điểm ngày 01/01/2008 là 540.000 đồng/tháng) và thực hiện chế độ ăn giữa ca không quá 450.000 đồng/tháng theo quy định tại điểm 3, mục IV Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Căn cứ tình hình sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (cán bộ, kỹ sư, chuyên viên) và sử dụng ngoại ngữ để trực tiếp quản lý 5 dự án ODA, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của quý Ban là hợp lý. Đề nghị Ban quản lý dự án 1 báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét việc xác định quỹ lương cho cán bộ trực tiếp quản lý 5 dự án ODA theo điểm 9, phần I Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dự án 1 xác định quỹ tiền lương và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2414/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/07/2008 về chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248