Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2387/LĐTBXH-TL ngày 16/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 của Tổng công ty Than Việt Nam

Số hiệu: 2387/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2387/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2004 của TCty than VN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1628/CV-LĐTL ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại công văn số 277 TCDN/NVI ngày 16 tháng 6 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 270 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu: 7.186.275 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 413.125 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

2. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất cơ khí là 220 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu: 557.210 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 6.635 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

3. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là 120 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu: 606.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 13.000 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

4. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất khác là 105 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu: 3.833.523 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 19.019 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

5. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kết hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2387/LĐTBXH-TL ngày 16/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 của Tổng công ty Than Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149