Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2386/LĐTBXH-LĐVL về thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2386/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2386/LĐTBXH-LĐVL

V/v Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

 

Trả lời Công văn số 714/BSG-VP ngày 26/6/2007 của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 4 Mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 quy định người lao động được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa, bao gồm: người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Do đó, thời gian người lao động hưởng lương công nhật (không ký hợp đồng lao động) không được tính là thời gian thực tế làm việc để mua cổ phần ưu đãi giảm giá.

2. Khoản 5 Mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định “Thời gian được tính để mua cổ phần theo giá ưu đãi là tổng thời gian (không kể tháng lẻ) đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đến thời điểm cổ phần hóa, kể cả thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc, thôi việc, hưởng chế độ xuất ngũ hoặc phục viên”.

Như vậy, thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để tính chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ không kể số tháng lẻ. (thời gian làm việc có tháng lẻ quy định tại điểm 8, mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH để tính chế độ cho người lao động bị mất việc hoặc thôi việc).

Trường hợp người lao động có thời gian ở đơn vị không thuộc khu vực nhà nước, thời gian là thanh niên xung phong, thời gian tham gia lực lượng dân quân tự vệ địa phương, thời gian tham gia phong trào đấu tranh do đoàn thanh niên lãnh đạo, thời gian đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, thời gian lao động tại nước ngoài thì thời gian đó không được tính để hưởng chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa công ty nhà nước.

3. Việc bảo quản hồ sơ của người lao động thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp và bản thân người lao động. Trường hợp hồ sơ của người lao động bị thất lạc nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận có thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước thì được tính để hưởng chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);

- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

 

 

 

 

Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2386/LĐTBXH-LĐVL về thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hóa công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status