Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2376/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2376/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2376/LĐTBXH-LĐVL

V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

 

Trả lời Công văn số 831/TCDL-TCCB ngày 26/6/2007 của Tổng cục Du lịch về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điều 2 Quyết định số 281-CP ngày 01 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên quy định “Quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, về địa phương chưa quá 06 tháng (kể từ ngày được đơn vị quân đội ký quyết định cho phục viên hoặc xuất ngũ) nếu được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung, thì được hưởng chính sách như những quân nhân chuyển thẳng từ đơn vị quân đội vào cơ quan, xí nghiệp hoặc trường học và thôi hưởng trợ cấp phục viên (nếu có).

Căn cứ vào hồ sơ của Ong Nguyễn Sĩ Nhiếp (Tổng cục Du lịch gửi kèm Công văn 831/TCDL-TCCB nêu trên) thì thời gian 7 năm 9 tháng công tác trong quân đội của Ông trước khi chuyển ngành được tính là thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để hưởng chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty Du lịch và xúc tiến đầu tư thực hiện sai chế độ đối với người lao động, đề nghị sử dụng kinh phí của Công ty để giải quyết. Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư không cấp bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c)

- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

 

 

 

 

Nguyễn Đại Đồng

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2376/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status