Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ 2021 hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Hồ Chí Minh

Số hiệu: 22691/SLĐTBXH-LĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22691/SLĐTBXH-
V/v triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố;
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công việc sau:

1. Đối với doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh)

Căn cứ Mục II Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm lập Danh sách người lao động ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghviệc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, để Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng lập Danh sách gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức, quận huyện (doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn nào thì gửi địa bàn đó) chậm nhất đến ngày 15/7/2021. Sau thời hạn này, doanh nghiệp không gửi Danh sách xem như không có người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

(Công văn số 2209/UBND-KT và Mu số 1 - Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưng lương, doanh nghiệp tải về theo hướng dẫn tại đường link sau: https://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-sap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-so-092021nq-hdnd-của-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho).

2. Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao Thành phố nhanh chóng có văn bản thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế nhanh chóng có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong 01 ngày làm việc để chuyển Danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và chia sẻ khó khăn với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tăng cường giám sát từ khâu lập Danh sách người lao động đến thẩm định, chi hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của Thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thườ
ng trực HĐND TP (để b/c);
- Thường trực UBNDTP (để b/c);
- Đ/c Võ Văn Hoan - PCT UBNDTP (để b/c);
- VPUBNDTP;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P.LĐTLBXH (L).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/07/2021 triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!