Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2261/LĐTBXH-LĐVL về hợp đồng giao kết bằng miệng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2261/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2261/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Hợp đồng lao động giao kết bằng miệng

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007 

.

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2688/LĐTBXH-LĐ ngày 11/06/2007 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung thì hợp đồng lao động có thể giao kết bằng miệng đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc đối  với lao động giúp việc gia đình.

- Khi hợp đồng lao động giao kết bằng miệng hết hạn, người lao động vẫn tiếp tục làm việc cũ thì công việc mà hai bên căn cứ vào đó để giao kết hợp đồng lao động bằng miệng không phải là công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng. Do đó, hợp đồng lao động miệng mà hai bên đã giao kết trái với quy định tại tiết a điểm 1 Mục 1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong trường hợp này, đề nghị quý Sở hướng dẫn các bên ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với hiệu lực của hợp đồng là kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở nghiên cứu để trả lời đối tượng hỏi./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hòa (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2261/LĐTBXH-LĐVL về hợp đồng giao kết bằng miệng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.963
DMCA.com Protection Status