Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2249/VPCP-CCHC về việc liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2249/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2249/VPCP-CCHC
V/v liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại VN

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1573/VPCP-CCHC ngày 23/3/2007 về việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp. Bộ Ngoại giao nghiên cứu, sửa đổi, bãi bỏ những quy định không phù hợp liên quan đến văn bằng, chứng chỉ, hợp pháp hóa lãnh sự, lý lịch tư pháp, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, thường trú đối với chuyên gia, lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; xây dựng và ban hành trong quý III/2007 Thông tư liên tịch về việc cấp giấy phép lao động, cấp thẻ tạm trú, thường trú cho chuyên gia, người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hướng một cửa liên thông. Theo đó cơ quan lao động địa phương làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

2. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: VX, NC, CN, QHQT, Website CP; TTTTBC;
- Lưu: VT, CCHC (5), 100

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2249/VPCP-CCHC về việc liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145