Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2220/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2220/BNN-TCCB
V/v xếp bậc lương công chức được tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản,
- Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp.

Trong đợt Bộ tuyển dụng công thức tháng 4/2009 có một số thí sinh trúng tuyển công chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo và công việc được tuyển dụng. Để tạo điều kiện về chế độ cho người được tuyển dụng, Bộ có công văn số 2869/BNN-TCCB ngày 09/9/2009 gửi Bộ Nội vụ đề nghị được tính thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội để xem xét xếp bậc lương cho 37 trường hợp đã trúng tuyển công chức, công chức dự bị. Sau khi xem xét, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 566/BNV-CCVC ngày 28/2/2011 thống nhất việc xếp ngạch, bậc lương đối với công chức khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác đóng BHXH. Ngày 16/3/2011, Bộ đã có công văn gửi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh lại lương cho các công chức nói trên.

Ngoài 37 trường hợp trên, trong 02 đợt thi tuyển công chức năm 2009 còn có một số thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo (hoặc đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm). Để thực hiện chế độ tiền lương cho công chức khi tuyển dụng, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Tiến hành rà soát lại danh sách các thí sinh đã trúng tuyển công chức năm 2009, tổng hợp những trường hợp đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo và công việc được tuyển dụng, để đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh việc xếp ngạch bậc lương (theo đúng nguyên tắc xếp lương đã được Bộ Nội vụ thỏa thuận tại Công văn số 566/BNV-CCVC ngày 28/2/2011).

Hồ sơ gửi Bộ gồm: công văn đề nghị của đơn vị điều chỉnh lại ngạch bậc lương và thời gian tính nâng lương lần sau kèm theo hồ sơ cá nhân gồm: bản sao Bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, văn bằng chuyên môn nghiệp vụ, quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương gần nhất (nếu có).

2. Để đảm bảo chế độ quy định, đối với công chức đã được tuyển dụng trong đợt thi tuyển công chức tháng 12/2009 (không thuộc đối tượng nêu trên), đã hết thời gian tập sự, yêu cầu các đơn vị khẩn trương làm thủ tục và gửi hồ sơ về Bộ để xem xét bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

Văn bản của Thủ trưởng đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/5/2011 để tổng hợp trình Bộ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2220/BNN-TCCB ngày 25/04/2011 về xếp bậc lương công chức được tuyển dụng đã có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84