Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2187/TTg-KGVX về việc tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2187/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2187/TTg-KGVX
V/v tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 3730/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 10 năm 2009 về tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Để bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động trong các công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giàm kinh tế, cho phép xác định tiền lương năm 2009 theo nguyên tắc như sau:

a) Đối với công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 bằng hoặc tăng so với thực hiện năm 2008 thì được tăng tiền lương theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

b) Đối với công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008 thì phải trừ tiền lương năm 2009, nhưng có tính đến các yếu tố khách quan tác động do suy giảm kinh tế, cụ thể như sau:

- Đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008, nhưng các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động không giảm thì được xác định tiền lương tối đa bằng mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008 để tính đơn giá.

- Đối với công ty có lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động giảm so với thực hiện năm 2008, thì phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc cứ giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện năm 2008 thì giảm 0,5% tiền lương năm 2009, nhưng tối đa không quá 15% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.

- Đối với công ty trước năm 2008 hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn có hiệu quả, nhưng do tác động của suy giảm kinh tế nên năm 2009 không có lợi nhuận hoặc lỗ thì xác định tiền lương năm 2009 không vượt quá 80% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào nguyên tắc nêu trên xử lý tiền lương năm 2009 đối với các công ty nhà nước có điều kiện tương tự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg;
- Các Công ty mẹ của Tập đoàn Than VN, Tập đoàn Dầu khí VN; Tổng Công ty Thép VN, và Tổng công ty Hàng không VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2187/TTg-KGVX về việc tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.144
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78