Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2172/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương và trích công đoàn phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2172/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2172/LĐTBXH-LĐTL
V/v Xếp lương và trích công đoàn phí.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền
(huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế)

 

Trả lời công văn số 3401/CV-VP ngày 03/6/2008 của Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về xếp lương: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ đó hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Trường hợp bà Phạm thị Thu Hường xếp lương ngạch cán sự, nay chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì phải thông qua kết quả thi nâng ngạch viên chức. Cơ sở để thi nâng ngạch là yêu cầu công việc và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đạt được của viên chức. Việc tổ chức thi nâng ngạch, xếp lương đối với viên chức đạt kết quả thi nâng ngạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Về tính trích nộp đảng phí, công đoàn phí, đoàn phí theo Thông tri số 58/TTr-TLĐ ngày 10/5/2004, đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền trao đổi với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền quy định về vấn đề này để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2172/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương và trích công đoàn phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49