Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2147/LĐTBXH-LĐTL áp dụng tiền lương tối thiểu chung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2147/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2147/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng tiền lương tối thiểu chung

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được công văn số 150/CV-TCHC ngày 04/6/2010 của Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà về việc áp dụng mức lương tối thiểu chung (đính kèm), sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng làm cơ sở đóng và hướng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; vì vậy, đề nghị quý Sở căn cứ vào thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà đã đăng ký để hướng dẫn Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà (Số 25/71/61 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2147/LĐTBXH-LĐTL áp dụng tiền lương tối thiểu chung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.479
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49