Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2112/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/BNV-TL
V/v phụ cp kiêm nhiệm

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Lê Th Thủy, Sở Khoa học và Công ngh tỉnh Kon Tum

Bộ Nội vụ nhận được đơn thư của bà Lê Thị Thủy thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm gửi kèm theo công văn số 3357/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác. Đề nghị bà Lê Thị Thủy nghiên cứu Thông tư số 78/2005/TT-BNV nêu trên để áp dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị nơi công tác nếu đủ điều kiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời Bà./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Thứ trưở
ng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Côn
g nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân t
nh Kon Tum;
- Sở Nội vụ t
nh Kon Tum;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Quang Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


105
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12