Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2102/BLĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2102/BLĐTBXH-BHXH
V/v: giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu intimex
(96 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời văn bản số 522/INT-TCCB ngày 08/05/2007 của Quý Công ty đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 522/INT-TCCB nêu trên thì Công ty Xuất nhập khẩu INTINMEX thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1574/QĐ-BTM ngày 29/09/2006 của Bộ Thương mại. Sau khi được Bộ Thương mại phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty đã thực hiện đầy đủ thủ tục gửi các cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ hưu trí đối với 48 lao động dôi dư thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ. Như vậy, số lao động trên đã có quyết định nghỉ việc do sắp xếp lại công ty nhà nước trước ngày 01/01/2007, thì theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007 của Chính phủ các đối tượng này được áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty biết và liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 
 
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2102/BLĐTBXH-BHXH ngày 14/06/2007 về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!