Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1996/LĐTBXH-LĐTL về việc cơ chế trả lương đối với Ban quản lý dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1996/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1996/LĐTBXH-LĐTL
V/v cơ chế trả lương đối với BQLDA Khí-Điện-Đạm Cà Mau.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trả lời công văn số 1224/DKVN-TCNS ngày 03 tháng 06 năm 2008 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Do Ban Quản lý dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau là đơn vị thuộc Công ty mẹ và để bảo đảm cân đối thu nhập, đồng thời khuyến khích công nhân, viên chức Ban Quản lý dự án yên tâm làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Khi xác định tiền lương, nếu công nhân viên chức Ban Quản lý dự án cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tiền lương (gồm cả các khoản phụ cấp lương được thỏa thuận áp dụng cho Ban Quản lý dự án) được xác định tương đương với mức lương của viên chức, nhân viên Bộ máy quản lý điều hành Công ty mẹ Tập đoàn.

2. Kinh phí trả lương cho cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau được trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án được duyệt.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn Ban Quản lý dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau thực hiện theo đúng thỏa thuận trên bảo đảm cân đối chung về tiền lương giữa các Ban quản lý dự án thuộc Tập đoàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1996/LĐTBXH-LĐTL về việc cơ chế trả lương đối với Ban quản lý dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112