Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1991/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 21/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1991/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 296/LĐTBXH-LĐTC đề ngày 01 tháng 6 năm 2004 của quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trả lời điểm 1 của công văn nêu trên: Khi người lao động từ công ty cổ phần sang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước khác phải chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty cổ phần và ký hợp đồng lao động tại doanh nghiệp nhà nước. Khi chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty cổ phần phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. Tại Thông tư số 11/2003/TT-LĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian đã nhận trợ cấp thôi việc không được tính là thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước để hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ.

2. Trả lời điểm 2 của công văn nêu trên: Theo quy định tại tiết b điểm 1 mục A phần II Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi không thuộc đối tượng lao động tiếp tục cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phải giải quyết chế độ theo quy định tại điểm 2 mục A phần II của Thông tư này.

3. Trả lời điểm 3 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ nếu người lao động dôi dư đã hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm khi tái tuyển dụng vào công ty cổ phần khác thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị định nêu trên.

4. Trả lời điểm 4 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ thì đối với người lao động đi hợp tác lao động ở nước ngoài về nước không đúng thời hạn sẽ bị cắt mọi quyền lợi ở trong nước.

Do đó thời gian làm việc cho doanh nghiệp nhà nước trước khi đi nước ngoài và thời gian ở nước ngoài không được tính là thời gian làm việc thực tế cho Nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1991/LĐTBXH-LĐVL ngày 21/06/2004 ngày 21/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!